–For å være tett og nær, bør foreldrene bli noe mer distansert.

Som foreldre kan dere bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 • Møt fram til kamp og trening- barna ønsker det.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen- ikke bare din datter eller sønn.
 • Oppmuntre i medgang og motgang- ikke gi kritikk.
 • Respekt lagleders bruk av spillere- ikke forsøk å påvirke ham/henne under kampen.
 • Se på dommeren som en veileder- ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta- ikke press det.
 • Spør om kampen var morsom og spennende- ikke bare om resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr- ikke overdriv.
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør- ta initativet til ærlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner.
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller- ikke du.
 • Slutt å stønne, la dommer´n dømme