New news title

Matrand Cup 21 og 22 august 2021 åpner nå for påmelding.

Vi garanterer de første 130 lagene plass i årets jubileumsturnering.

Det er fortsatt noen usikkkerheter knyttet til smittesituasjon og vi vil som følge av dette avvente betalingene for årets cup. Betalingsfrist settes til 15. august.

Samtidig er det viktig å melde seg på så tidlig som mulig for å være sikret plass.

Vi håper at nettopp ditt lag blir med oss på feiringen og gleder oss til å se dere på Matrand.