Matrand Cup må dessverre utsette årets jubileumsturnering....Det er en spesiell situasjon for oss alle og vi forsøker etter beste evne å tilpasse oss i forhold til de restriksjoner som er innført.

Vi har avventet i det lengste, men finner det dessverre ikke mulig å gjennomføre årets Matrand Cup, det er for stor usikkerhet, vi må vise hensyn og ta vare på hverandre.
Matrand Cup er 40 år .....vi planlegger nå jubileumsturneringen 20 og 21 august 2022.
Vi beklager ulempene dette medfører og jobber for å komme sterkere tilbake i 2022.

Med sportslig hilsen
Matrand Cup

epost: post@matrandcup.no
WITO Sparebanken HEDMARK Eidsiva Bonnerud Farve Billerud